Petronela Vlhová – Umelkyňa skla

Petronela Vlhová (* 20. augusta 1980 Púchov) je profesionálna sklárska výtvarníčka a maliarka. 

Originalitou invenčného prejavu sa radí k pozoruhodným autorom sklárskeho a maliarskeho umenia na Slovensku.

Obrazy predstavujú nový pohľad na výtvarné umenie, kedy dochádza k posunu od klasických Majstrov starých malieb, vychádzajú z nich a nastoľujú nové tvorivé rozhľady modernej doby na techniky a prieniky, ktoré presahujú hranice reálneho sveta a skúmajú svety za touto nám známu hranicou.

Dôležité je neustrnúť na tom, čo už bolo, ale prinášať nové tvorivé rozmery a tak posúvať vývoj ľudských bytostí na nový stupeň vedomia. A o tom by malo byť umenie súčasnosti.

Pôsobnosť obrazov, zdá sa byť, široko spektrálna, kedy harmonizujú priestory a svojou liečivou energiou obnovujú životnú silu človeka.

Život a kariéra


Venuje sa tvorbe úžitkového a umeleckého skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe zo skla, maľuje na sklo, ďalej sa venuje tvorbe sklenených šperkov a voľné maľbe. Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby na slovenskom i v zahraničí. Za svoje diela získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení. Petronela Vlhová sa profesionálnemu spracovanie skla v jeho úžitkovej a umeleckej podobe venuje už od roku 1995.

V roku 2008 sa zúčastnila prestížnej súťažnej výstavy Perla Dell Adriatico Grotammare v Taliansku, kde získala medzinárodnú cenu umenia Perla Adrie – 1. miesto za maľbu ex aequo, Grottammare.

V roku 2010 absolvovala medzinárodnú výstavu skla GLASTEC v Dusseldorfe v Nemecku. V roku 2011 vystavovala v Galérii WARNAR v Holandsku. Rok 2013 bol pre Petronela Vlhovú významný tým, že ako ocenenie jej talentu a umeleckých kvalít, bola zapísaná v životopisné encyklopédii WHO IS WHO významných žien a mužov Slovenska, ktoré významne ovplyvnili slovenskú spoločnosť a tiež na základe jej vynikajúcich výsledkov je od roku 2015 členkou prestížnej Oxfordskej encyklopédie osobností Českej a slovenskom republiky. 

Uznaním bol výber z diel, ktoré štátnici Slovenskej republiky venovali ako štátne dary najvyšším predstaviteľom niekoľkých krajín v čase ich návštevy na SR a rovnako v rámci summitu
Bush – Putin v Bratislave.

Tvorba


Pre autorku nie je sklo neosobný materiál. Vždy ho považovala za živú, pulzujúcu, dynamickú hmotu, ktorá dýcha, rozlieva sa a mení tvary. Jej sklenené objekty majú živočíšne, bimorfný, tvarovo členitý a variabilný, bunkový základ, v ktorom pulzuje život. Zaujali ju tajomstvo zrodu, vzniku a nekonečných metamorfóz života. V metaforách jej najnovších sklenených príbehov sa objavujú predovšetkým paralely svetla a tmy, dňa a noci, hybných síl večného kolobehu prírody.

Sklenené objekty ožívajú najmä prostredníctvom farieb, ktorými je autorka maliarsky dotvára. Stenami farebného skla prenikajú vzájomne sa prelínajúce, svetelne pôsobivé vlásočnice kapilár, línií, štruktúr a sietí, ktoré spája v mnohorakej obraznosti, ako by hmotu a matériu chcela pretaviť do nehmotné duchovno. V duchu vlastného presvedčenia, že umenie potrebuje okolo seba ľudí, aby mohlo existovať, sú mnohé z jej dizajnérskych solitérov aj objektov voľnej tvorby určené na konkrétne použitie.

Od začiatku tvorby zostáva pre ňu určujúcou témou vzájomné spojenie dvoch celkov. Vyjadrením harmónie, prepojením ženského a mužského princípu Jin a Jang. Pulzáciu dvoch protikladov ktorá ženie ľudstvo vpred a je zdrojom energie. S duchovným podtextom hľadá vzájomné väzby, symboly a súvislosti, konfrontácii jednoduchosti a zložitosti, vedomia a podvedomia.

Láska, ktorej dáva prednosť na všetkých úrovniach svojho bytia, je základom a zároveň odrazom v jej tvorbe. 

Obrazy prinášajú nový mladistvý tvorivý vietor modernej doby. Navyše v spojení so sklom prinášajú aj odkaz dávnych sklárskych Majstrov. Jedinečná kombinácia klasickej maľby, skla a fosforovej farby povyšuje maľbu a dáva jej inovatívny rozmer. Autorka sa domnieva, že umenie ako také, má byť krásne, čisté a prinášajúce do sveta hmoty niečo oživujúceho, nesmrteľného a večného. Nechce maľovať to, čo tu už bolo a tak si nachádza nové cesty pre svoje vlastné jedinečné umelecké sebavyjadrenia.

Výtvarné diela Petronely Vlhovej sú jedinečné okrem iného aj tým, že v noci svietia a otvárajú tak milovníkom hodnotného maliarskeho umenia ďalší rozmer. Každý jeden detail jej obrazov je prepojený do súvislej vrstvy nekonečných duchovných dimenzií a ľudských skúseností.

Významné projekty


Projekt NANO PARTS – je jedinečný obraz vytvorený umeleckú sklárkou Petronelou Vlhovou. Pozostáva zo 121 ks sklenených dielikov (tzv. NANO PARTS), ktoré sú určené na vyjadrenie hlbokého poďakovania. Hlavnou myšlienkou tohto veľkolepého diela je teda obdarovanie človeka, ktorého si vážite. Ak máte to šťastie, že sa Vám jeden zo 121 kusov sklenených dielkou dostane až k vám, dostávate možnosť stať sa súčasťou tohto úžasného projektu. Svoje sklíčko, ktoré je len časťou veľkého obrazu dáte človeku, ktorého si hlboko vážite. A tento človek si ale sklíčko nenecháva pre seba, aleho ďalej daruje osobe, ktorú si on sám váži a chce jej vyjadriť hlbokú úctu a poďakovanie. A tak jednotlivé sklíčka putujú po celom svete – a nikdy sa nezastavia.

Druhou myšlienkou je vyjadrenie sveta ako mozaikového obrazu v jeho najhlbšom poňatí. Tak rôznorodého a predsa spájajúceho ľudstvo na ceste k jeho predurčeniu. Pozeráme sa na svet cez jednotlivé sklíčka a nevidíme to, čím skutočne je a čo predstavuje v kontexte k nekonečnému a večnému bytiu. Otázky, ktoré si od narodenia kladieme. Kto sme, prečo sme tu a kam smerujeme. Otázky hlboké ako sám Vesmír, ktorý nás obklopuje. Keď stojíme v bezprostrednej blízkosti obrazu, vidíme len jednotlivé fragmenty skutočnosti. Samy o sebe nám dokážu sprostredkovať len svoju malú časť skutočnosti. Ale až keď človek poodstúpi do patričnej vzdialenosti, až vtedy je schopný obsiahnuť celé posolstvo obrazu.

Mikrokozmos sa zrazu stáva makrokozmom a človek vo svojom vedomí spoznáva, akým maličkým bol v tom svojom sebeckom prežívaní. A o tom je tiež tento projekt – Vyjadriť úctu a vďaku inému dobrému človeku. Malá sklíčka (ľudia) sami o sebe neznamenajú nič, ale až vo vzájomnej harmónii, láske, úcte a pochopeniu jeden k druhému vytvárajú to, čo nazývame civilizáciou. Ako vyspelá bude naša civilizácia záleží už len na nás – ľuďoch. A ak človek nepokorí svoje ego, potom zostane vždy iba jednou časťou mozaikového obrazu stvorenia. Až vo chvíli, keď sa otvorí Láske, potom obsiahne celý obraz a pochopí, čo vyjadruje. Aj to je myšlienkou tohto projektu – spájanie ľudí s dobrým srdcom.

Obraz je jeden z troch obrazov, ktoré kedy boli namaľované a JEDINÝ obraz, ktorý existuje v zloženom stave! Dva kusy obrazu sa nachádzajú vo svete, ale iba v rozloženom stave, ako putujúce sklíčka a nikdy sa nezídu. Obraz zachytáva niektoré významné pamiatky z celého sveta. Napríklad Tádž Mahal v Indii, Socha slobody v Amerike, Eiffelova veža v Paríži, pyramídy v Gíze, šikmá veža v Pise a ďalšie významné svetové pamiatky. Je maľovaný 12% zlatom, platinou a drahými kovmi.

PEGLASS ART - Od lásky k umeniu