Radosť a svetlo prostredníctvom umenia…

Petronela Vlhová (* 20. augusta 1980 Púchov) – profesionálna sklárska výtvarníčka a maliarka.

„Dôležité je neustrnúť na tom, čo už bolo, ale prinášať nové tvorivé rozmery a tak posúvať vývoj ľudských bytostí na nový stupeň vedomia. A o tom by malo byť umenie súčasnosti. Pôsobnosť obrazov, zdá sa byť, široko spektrálna, kedy harmonizujú priestory a svojou liečivou energiou obnovujú životnú silu človeka.“ – Petronela

Originalitou invenčného prejavu sa radí k pozoruhodným autorom sklárskeho a maliarskeho umenia na Slovensku. Obrazy predstavujú nový pohľad na výtvarné umenie, kedy dochádza k posunu od klasických majstrov starých malieb, vychádzajú z nich a nastoľujú nové tvorivé rozhľady modernej doby na techniky a prieniky, ktoré presahujú hranice reálneho sveta a skúmajú svety za touto nám známou hranicou.

Venuje sa tvorbe úžitkového a umeleckého skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe zo skla i keramiky. Maľbe na sklo, voľnej maľbe a venuje sa aj tvorbe sklenených šperkov. Aktívne sa zúčastňuje kolektívnych výstav sklárskej i maliarskej tvorby na slovensku i v zahraničí. Organizuje umelecké výstavy, výtvarné kurzy a prednášky v oblasti umenia.
Petronela Vlhová sa profesionálnemu spracovaniu skla v jeho úžitkovej a umeleckej podobe venuje už od roku 1995.

V roku 2008 sa zúčastnila prestížnej súťažnej výstavy Perla Dell Adriatico Grotammare v Taliansku, kde získala medzinárodnú cenu umenia Perla Adrie – 1. miesto za maľbu ex aequo, Grottammare. Uznaním bol výber z diel, ktoré štátni zástupcovia Slovenskej republiky venovali ako štátne dary najvyšším predstaviteľom niekoľkých krajín v čase ich návštevy na SR a rovnako v rámci summitu v Bratislave.