MILOVANÝ ORIGINÁL
PRE KAŽDÉHO

ViŠŇOVSKÁ PERLA

Motýliky zo skla 
a keramiky

motýliky

radosŤ
vyrobená zo skla

šperky